ترجمه بخش های از کتاب مدیرت فرایند پاول هارمون

پاول هارمون من این کتاب را خیلی دوست دارم و مدت ها بود که می خواستم ترجمه اش کنم منتها کمبود زمان این اجازه را به من نمی داد تا اینکه با کمک یکی از دوستان عزیز شرکت کننده در دوره بلند مدت پرورش متخصص مدیریت فرایند، استارت ترجمه این […]

کتاب اصول و مبانی مدیریت فرایند

معرفی بهترین رفرنس مدیریت فرایند در دنیا

بنده بعنوان یک متخصص در حوزه مدیریت فرایند، تقریباً تمام کتاب های مطرح در زمینه مدیریت فرایند را مطالعه کرده ام و تا امروز 4 کتاب تالیف کرده ام و دو کتاب دیگر در شرف تالیف دارم. کمتر پیش آمده است که بخواهم کتابی را ترجمه کنم.   اعتقاد دارم[…]