کتاب ارتباط مدیریت فرایند و ایزو

کتاب ارتباط ایزو و مدیریت فرایند

کتاب ارتباط ایزو و مدیریت فرایند

مدرسه مدیریت فرایند برای درک بهتر همپوشانی ها، شباهت ها و تفاوت های دو مقوله ایزو ۹۰۰۱ و مدیریت فرایند اقدام به انتشار این کتاب نموده است.

اگر در سازمان خود ایزو مستقر کرده اید، بدانید نسبت به سایرین که اینکار را نکرده اند، میتوانید مدیریت فرایند را ساده تر مستقر کنید.

برای درک بهتر همپوشانی ها، شباهت ها و تفاوت های دو مقوله ایزو ۹۰۰۱ و مدیریت فرایند ابتدا مراحل هر یک را بطور جداگانه بررسی کرده و در ادامه مشخص نموده ایم که کدام یک از این مراحل در این دو مقوله با یکدیگر اشتراک دارند و چه تفاوت هایی وجود دارد.

همچنین به دلیل هم‌پوشانی مدیریت فرایند و مدیریت کیفیت، اگر تجربه کار در حوزه ایزو و موارد مشابه را دارید، به راحتی میتوانید به بازار کار مدیریت فرایند ورود نمایید.

برای مطالعه بیشتر و تهیه کتاب اینجا را کلیک کنید

یک نظر بگذارید