bpm و bpmn و bpms چیست؟

BPM مخفف یا سر واژه عبارت  Business Process Management و به معنی مدیرت فرآیندهای کسب و کار و مفهومی مدیریتی و حتی شاید دیگر بتوان گفت مفهومی گسترده و میان رشته ای است.
BPMS مخفف یا سر واژه عبارت Business Process Management System و به معنی سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب و کار است. BPMS ها، بعنوان مجموعه ای از ابزارهای مدیریتی سعی دارند تا به سازمان ها کمک کنند تا مفاهیم و نگاه مطرح در نظریات BPM را پیاده سازی نمایند.
BPMN نیز همانگونه که در مطلبی دیگر توضیح داده شد مخفف یا سر واژه عبارت Business Process Model & Notation می باشد که به مجموعه ای از علائم، نشانه ها و شیوه ای استاندارد برای مدل سازی فرآیندهای کسب و کار اطلاق می شود که با استفاده از این زبان نمادین مدلسازی می توانیم فرآیندهای کسب و کار خود را مدلسازی کنیم. حال این فرایندهای مدلسازی شده می توانند توسط ابزارهای BPMS به منظور تحلیل، شبیه سازی، اجرا و … بکارگرفته شوند.
با توجه با آنچه در بالا به آن اشاره شد هر چه پیشتر می آییم، نگاه جزء تر و ابزاری تر می شود و جامعیت مفهوم BPM نسبت به BPMS و همچنین BPMS نسبت به BPMN به خوبی قابل درک است.
📢درصورتیکه به مزایای مدیریت فرایند پی برده اید و دوست دارید آنرا در سازمان و شرکت خود پیاده کنید، به شما یک راه فوق العاده کم هزینه و بدون ریسک را معرفی میکنیم.
🚀ما این مراحل را در چندین سازمان و شرکت با ابعاد مختلف طی کرده ایم. سازمان ها با صرف هزینه های بسیار اندک در مقایسه با روش های گران قیمت رایج به موفقیت های چشمگیرتری دست یافته اند.
🔗🔗این خدمت شامل چند گام اصلی است:
• مشاوره رایگان به سازمانها جهت ترسیم مسیر نمای اجرای پروژه های مدیریت فرایند
• مشاوره رایگان جهت انتخاب فرایندهای منتخب برای شروع کار
• مشاوره رایگان در انتخاب یک نرم افزار BPMS مناسب
• مدلسازی فرایندهای منتخب با استاندارد BPMN
• آموزش مدلسازی فرایندهای منتخب به تیم کارفرما توسط مربیان
• مشاوره در انتخاب یک نرم افزار BPMS مناسب
• ساخت و پیاده سازی چند فرایند منتخب در نرم افزار BPMS
• آموزش ساخت و پیاده سازی فرایند در نرم افزار BPMS به تیم کارفرما

یک نظر بگذارید