بنده محمد رمضانی هستم با سابقه برگزاری بیش از 300 دوره آموزش مدیریت فرایند (BPM-BPMN-BPMS و نرم افزار ویژوال پارادایم).

البته در حوزه های دیگر از جمله تحلیل کسب و کار، معماری سازمانی و تحلیل سیستم هم سابقه تدریس دارم.

با توجه به اینکه تجربیات کارشناسی و مشاوره ای زیادی در حوزه مدیریت فرایند دارم، مباحثی که در دوره آموزشی مدیریت فرایند تدریس می کنم تلفیقی از تجربیات بنده و مباحث اکادمیک در حوزه مدیریت فرایند است. در نتیجه دوره بسیار کاربردی است.

محتوای دوره آموزش مدیریت فرایند

دوره آموزش مدیریت فرایند از 3 بخش اصلی تشکیل شده است:

بخش اول

 • آموزش مدیریت فرایند

بخش دوم

 • آموزش استاندارد BPMN و نرم افزار ویژوال پارادایم

بخش سوم

 • آموزش نرم افزارهای BPMS

مفاد آموزشی در حوزه مدیریت فرایند (BPM)

 • چرا مدیریت فرایند اهمیت دارد و مزایای استقرار مدیریت فرایند
 • اشکالات سازمان های سلسله مراتبی و لزوم حرکت به سمت فرایندگرایی
 • تفاوت عملکرد سازمان های وظیفه گرا و فرایندگرا
 • جایگاه مدیریت فرایند در استقرار معماری سازمانی
 • جایگاه مدیریت فرایند در اجرا و تحقق استراتژی ها و اهداف کسب و کار
 • جایگاه مدیریت فرایند در استقرار نرم افزارهای ERP
 • مزایای استقرار مدیریت فرایند
 • مدیریت فرایند چگونه باعث کاهش هزینه های سازمان خواهد شد
 • چرخه مدیریت فرایند و گام های ضروری استقرار مدیریت فرایند
 • ریسک های مربوط به هر گام در استقرار مدیریت فرایند و راه های کاهش ریسک ها
 • رویکردهای مختلف انجام پروژه های مدیریت فرایند
 • مقایسه چارچوب چانگ با چارچوب ارائه شده در کتاب اصول و مبانی مدیریت فرایند
 • چه تغییراتی باید بر روی چارچوب های رایج در دنیا انجام داد که در کشور قابل بکارگیری باشند؟
 • در فرایندگرا شدن چه تغییراتی را باید بر روی ساختار سازمانی اعمال کرد و چگونه؟
 • چه کسی مسئول انتخاب BPMS است؟
 • چه کسانی مسئول پیاده سازی BPMS هستند؟
 • دلایل نیاز به CaseTools در پروژه های مدیریت فرایند
 • برخي از قابليت‌هاي عمده CaseTools ها
 • ضورت و نحوه استخراج معماری فرایندها
 • معرفی مدل های مرجع و چارچوب APQC و نحوه بکارگیری آنها در استخراج معماری فرایندها

مفاد آموزش استاندارد BPMN و نرم افزار ویژوال پارادایم

 • انواع شناسنامه ی فرآیندها و ضرورت بکارگیری آنها در کنار مدلسازی فرایند
 • BPMN2 ،کاربرد ها و مقایسه آن با سایر روشهای مدلسازی فرآیند (IDEF0, IDEF3, Activity, EPC)
 • مفاهیم – BPMN2  نمادها و کاربرد هر کدام از آنها
  • آشنایی با انواع Task ها
  • دروازه ها و تعیین مسیر جریان فرآیند
  • تشریح event ها و کاربرد آنها
  • خطوط جریان و  swimlanes
  • معرفی انواع زیر فرآیند
 • سطوح مختلف مدلسازی فرایند
 • اشتباهات رایج در مدلسازی فرایند و بکارگیری استاندارد BPMN2 کدام اند؟
 • چطور مدلسازی کنیم که نیاز به برگزاری جلسات مجدد مصاحبه نباشد؟
 • آموزش نرم افزار  visual paradigm شامل:
  • آشنایی با نرم افزار ویژوال پارادایم
  • شبیه سازی و انیمیشن در ویژوال پارادایم
  • نحوه تهیه انواع ماتریس ها
  • گزارش گیری در ویژوال پارادایم
  • سایر قابلیت های مهم نرم افزار ویژوال پارادایم
 • ارائه تمرین جهت مدلسازی توسط شرکت کنندگان و تسلط آنها روی مفاهیم استاندارد BPMN

مفاد آموزشی در حوزه سیستم مدیریت فرایند (BPMS)

  • آشنایی با BPMS ها (سیستم های نرم افزاری مدیریت فرآیندهای کسب و کار)
  • جایگاه BPMS در چرخه  BPM
  • وضعیت سازمان های بدون سیستم  BPMS
  • ارزش افزوده ها و مزایای سیستم   BPMS
  • وجه تمایز نرم افزار BPMS با سیستم های گردش کار از قبیل شیرپوینت
  • تجربیات موفق پیاده سازی نرم افزار BPMS در ایران و جهان
  • سیستم   BPMS در مقابل ERP
  • آموزش یک یا دو سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS) مطرح در سطح دنیا
  • ساخت یک نمونه فرایند در یک سیستم  BPMS
  • شاخص های ارزیابی و انتخاب نرم افزارهای BPMS
  • تفاوت نرم افزارهای BPMS با اسباب بازی ها

درصورت تمایل به برگزاری دوره آموزشی در سازمان‌تان با ما تماس بگیرید.

02144328763

دوره مدیریت فرایند