شرح پروژه مربی گری مدیریت فرایند در بانک رفاه کارگران

در پاییز سال 97 بود که یکی از مدیران ارشد بانک رفاه با بنده تماس گرفت و درخواست برگزاری یک جلسه مشاوره استقرار و مربی گری مدیریت فرایند در مجموعه را مطرح کرد. البته از این موضوع بگدریم که تا پیش از شروع همکاری حدود 4-5 جلسه توجیهی برگزار شد ولی در هر صورت پس از طی مراحل طولانی مربوط به عقد قرارداد در مرداد ماه سال 98 اولین جلسه مربی گری­ مدیریت فرایند در بانک رفاه آغاز شد.

پیش از شروع همکاری بنده با بانک رفاه به عنوان مشاور مدیریت فرایند و مربی گری مدیریت فرایند، بانک اقدامات خوبی در خصوص مدیریت فرایند انجام داده بود که برخی از مهم­ترین آنها عبارتند از:

تشکیل واحد مدیریت فرایند ذیل اداره سیستم­ها و روش­ها

شرکت کارشناسان و مدیران واحد مدیریت فرایند در دوره­های آموزشی مدیریت و مدلسازی فرایند

اکنون پس از گذشت حدود 4 ماه از آغاز اولین جلسه اقدامات زیر در حوره مدیریت فرایند در بانک رفاه انجام شده است:

 • مرور مستندات و بررسی معماری فرایندهای موجود
 • مدلسازی چند فرایند نمونه جهت آموزش حین کار به پرسنل مدیریت فرایند
 • شرکت در جلسات مدلسازی فرایندهای منتخب و رفع اشکالات تیم مدیریت فرایند بانک توسط اینجانب
 • رفع اشکالات فرایندهای مدلسازی شده توسط تیم مدیریت فرایند بانک
 • آموزش استاندارد BPMN2 به تیم مدلسازی
 • آموزش نرم افزار ویژوال پارادایم به تیم مدلسازی
 • مشارکت در استخراج شناسنامه فرایند جدید
 • مشارکت در استخراج راهنمای شناسنامه فرایند جدید
 • شرکت در جلسات مدیریتی
 • ساخت یک فرایند در نرم افزار BPMS نمونه
 • برگزاری جلسات تحلیل فرایندهای منتخب
 • تهیه گزارش تحلیل فرایندها

و….

اکنون پس از گذشت 4 ماه نتایج اصلی زیر به دست آمده اند:

 • حدود 20 فرایند واحد مدیریت فرایند با نظارت مربی مدلسازی شده است.
 • پرسنل واحد مدیریت فرایند مدلسازی فرایند و استاندارد BPMN2 را تا حدود زیادی در عمل فراگرفته­اند.
 • پرسنل واحد مدیریت فرایند استفاده از نرم­افزار ویژوال پارادایم را فراگرفته اند.
 • شناسنامه فرایند قبلی بانک تکمیل و راهنمای
 • 3 فرایند نمونه مورد تحلیل قرار گرفت.

اقدامات آتی:

 • مدلسازی و تحلیل سایر فرایندهای بانک
 • آموزش نفرات بیشتری از بانک جهت مدلسازی فرایند
 • انتخاب نرم افزار BPMS مناسب و متناسب با شرایط بانک
 • پیاده­سازی چند فرایند نمونه جهت ارائه به مدیران و تکمیل چرخه مدیریت فرایند
 • پیاده سازی سایر فرایندها در نرم افزار BPMS منتخب

یک نظر بگذارید