سرفصل های دوره مدلسازی فرایند با محوریت استاندارد BPMN

BPMN کاملترین استاندارد مدلسازی فرایند در جهان است و تقریباً تمام سازمان های خوب دنیا فرایندهای خود را با استاندارد BPMN مدلسازی میکنند. همچنین تقریباْ تمام BPMS های خوب دنیا استاندارد BPMN را به عنوان ابزار مدلسازی فرایند خود انتخاب کرده اند.
در همین راستا دوره آموزشی مدلسازی فرایند با محوریت استاندارد BPMN2 برگزار میگردد.

 

شیوه برگزاری
در این دوره ابتدا به مدت دو ساعت نمادهای اصلی استاندارد BPMN تشریح خواهد شد.

 

برخی از سرفصل های ارائه شده در این بخش عبارتند از:
معرفی علائم استاندارد BPMN شامل:
فعالیت‌ یا Task
شاخه یا Flow
رویداد یا Event
درگاه تصمیم‌گیری یا Gateway
انواع Task ها شامل: User Task ها، Manual Task ، Script Task ، Send Task ، Receive Task ، Service Task
دروازه ها و انواع آنها شامل: دروازه انحصاری یا Exclusive ، موازی یا Parallel ، Inclusive  ، درواز مبتنی بر رویداد یا Event-Based، دروازه پیچیده یا Complex
تشریح کامل event ها و کاربرد آنها شامل: رویدادهای آغازین، رویدادهای پایانی و رویدادهای میانی
خطوط جریان و swimlanes
معرفی انواع زیرفرآیند
معرفی انواع خطاهای رایج در مدلسازی فرایند با استاندارد BPMN

 

در ادامه ۱۰-۱۵ تمرین به ترتیب از ساده به پیچیده ارائه و حاضرین اقدام به مدلسازی فرایندهای مطروحه نموده و استاد اشکالات آنها را برطرف خواهد کرد.
گفتنی است هر تمرین به برخی از نکات آموزش داده شده اختصاص دارد و نهایتاً تمرین های انتهایی به ترکیبی از موارد آموزش داده شده میپردازند.
در ادامه pattern های اصلی مورد کاربرد در BPMN توسط استاد معرفی میشوند.  pattern ها شامل ترکیبی از انواع نمادها هستند که قبلاً به آنها پرداخته شده است ولی ترکیب آنها با یکدیگر در عین حال که مقداری  پیچیدگی دارد، ارزش افزوده های فراوانی در مدلسازی فرایندها ایجاد خواهد نمود.

یک نظر بگذارید