محمد رمضانی

شرح پروژه مربی گری مدیریت فرایند در بانک رفاه کارگران

در پاییز سال ۹۷ بود که یکی از مدیران ارشد بانک رفاه با بنده تماس گرفت و درخواست برگزاری یک جلسه مشاوره استقرار مدیریت فرایند در مجموعه را مطرح کرد. البته از این موضوع بگدریم که تا پیش از شروع همکاری حدود ۴-۵ جلسه توجیهی برگزار شد ولی در هر صورت پس از طی مراحل طولانی مربوط به عقد قرارداد در مرداد ماه سال ۹۸ اولین جلسه مربی گری­ مدیریت فرایند در بانک رفاه آغاز شد.

پیش از شروع همکاری بنده با بانک رفاه به عنوان مشاور مدیریت فرایند، بانک اقدامات خوبی در خصوص مدیریت فرایند انجام داده بود که برخی از مهم­ترین آنها عبارتند از:

تشکیل واحد مدیریت فرایند ذیل اداره سیستم­ها و روش­ها

شرکت کارشناسان و مدیران واحد مدیریت فرایند در دوره­های آموزشی مدیریت و مدلسازی فرایند

اکنون پس از گذشت حدود ۴ ماه از آغاز اولین جلسه اقدامات زیر در حوره مدیریت فرایند در بانک رفاه انجام شده است:

 • مرور مستندات و بررسی معماری فرایندهای موجود
 • مدلسازی چند فرایند نمونه جهت آموزش حین کار به پرسنل مدیریت فرایند
 • شرکت در جلسات مدلسازی فرایندهای منتخب و رفع اشکالات تیم مدیریت فرایند بانک توسط اینجانب
 • رفع اشکالات فرایندهای مدلسازی شده توسط تیم مدیریت فرایند بانک
 • آموزش استاندارد BPMN2 به تیم مدلسازی
 • آموزش نرم افزار ویژوال پارادایم به تیم مدلسازی
 • مشارکت در استخراج شناسنامه فرایند جدید
 • مشارکت در استخراج راهنمای شناسنامه فرایند جدید
 • شرکت در جلسات مدیریتی
 • ساخت یک فرایند در نرم افزار BPMS نمونه
 • برگزاری جلسات تحلیل فرایندهای منتخب
 • تهیه گزارش تحلیل فرایندها

و….

اکنون پس از گذشت ۴ ماه نتایج اصلی زیر به دست آمده اند:

 • حدود ۲۰ فرایند واحد مدیریت فرایند با نظارت مربی مدلسازی شده است.
 • پرسنل واحد مدیریت فرایند مدلسازی فرایند و استاندارد BPMN2 را تا حدود زیادی در عمل فراگرفته­اند.
 • پرسنل واحد مدیریت فرایند استفاده از نرم­افزار ویژوال پارادایم را فراگرفته اند.
 • شناسنامه فرایند قبلی بانک تکمیل و راهنمای
 • ۳ فرایند نمونه مورد تحلیل قرار گرفت.

اقدامات آتی

 • مدلسازی و تحلیل سایر فرایندهای بانک
 • آموزش نفرات بیشتری از بانک جهت مدلسازی فرایند
 • انتخاب نرم افزار BPMS مناسب و متناسب با شرایط بانک
 • پیاده­سازی چند فرایند نمونه جهت ارائه به مدیران و تکمیل چرخه مدیریت فرایند
 • پیاده سازی سایر فرایندها در نرم افزار BPMS منتخب

پاسخی بنویسید